Regulament Concurs

REGULAMENTUL CONCURSULUI

” LIKE & SHARE E'XPRESIV Professional  

Organizatorul concursului este societatea AFI-STAR SHOP SRL, cu sediul in Burias, jud. Ilfov, Str. Prof. Ionita Ion, nr 15, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/4339/2015, Cod Unic de Inregistrare 35303880.
Derularea Concursului se va face pe site-ul  www.afi-star-shop.ro si/sau pe pagina de facebook a organizatorului . Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica rerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace.

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 19-30.06.2018. Inscrierile in concurs se vor putea face incepand cu data de 19.06.2018 prin intermediul paginii de Facebook www.facebook.com/nails.afi.star.shop si se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei.

 Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

 • ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;
 • ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
 • ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil);
 • ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va confirma public primirea premiului.
 • ca accepta publicarea datelor din reteaua sociala (numele profilului), in mod public, la anuntarea acestuia in calitate de castigator.

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, materialele postate in cadrul concursului, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renunta la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise si/sau audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.

Pentru identificare si pentru ridicarea/intrarea in  posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate: carte de identitate, buletin de identitate in momentul livrarii premiul.

Angajatii organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul I inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel premii.

 •  Concursul se desfasoara in perioada 19-30.06.2018dupa cum urmeaza: 

Pasul 1 – Inregistrarea in concurs

Pentru inregistrare participanţii trebuie să acceseze site-ul www.afi-star-shop.ro, să citească Regulamentul de concurs, si in situatia in care opteaza pentru inscrierea la concurs, sa parcurga cumulativ in perioada de desfasurare a Concursului urmatoarele etape:

 • Sa dea LIKE postarii initiale de pe pagina de Facebook  www.facebook.com/nails.afi.star.shop in perioada 19-30.06.2018
 • Sa DISTRIBUIE (SHARE) postarea initiala in mod PUBLIC de pe pagina de facebook  www.facebook.com/nails.afi.star.shop in perioada 19-30.06.2018
 • Sa eticheteze in comentariu minim 2 persoane care se ocupa de manichiuri tehnice cu gel sau semipermanenta.
 • Produsele vor fi expediate prin curier. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, castigatorul va fi contactat in mesaj privat pentru  a ne lasa toate datele necesare pentru a afectua expedierea premiului.
 • Premiul nu poate fi valorificat, astfel ca nu se va solicita valoarea acestuia in bani catre organizatorul consursului.
 • Nerevendicarea premiului in 24 ore de la anuntarea castigatorului, duce la anularea castigului, iar premiul va fi acordat locului 2 din lista persoanelor trase la sorti.

Pasul 2 – Acordarea premiilor

In concurs va fi desemnat un singur castigator fiindu-i atribuit un singur premiu, în valoare de 100 de lei, care consta in cod Voucher in valoare de 100 lei, valoare de care se pot achizitiona produse de pe site-ul www.afi-star-shop.ro.

La finalizarea comenzii se va introduce codul primit in mesaj de catre castigator, iar reducerea de 100 lei castigata, se va aplica automat la comanda.

  Dupa desemnarea castigatorului, va fi contactat și i se vor solicita totodata urmatoarele date de contact: nume si prenume, localitatea de domiciliu, adresa de e-mail si numar de telefon (valide).In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat sau nu accepta premiul, ori nu accepta sa ofere datele necesare pentru validarea premiului, acesta va fi acordat urmatorului participant de pe lista extrasa.

Nu se vor acorda premii in Concurs persoanelor care nu au implinit vârsta de 18 ani la data inceperii concursului.Ne rezervam dreptul de a solicita dovada ca participantul cu titlu de castigator a implinit 18 ani in momentul participarii la concurs.

Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament, iar livrarea se va face prin curier, la livrare fiind necesara prezentarea unui document de identitate.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului castigatorului de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului, dupa cum a fost specificat mai sus.

Premiile acordate in cadrul prezentei campanii vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.

Castigatorul premiului are obligatia de a confirma public primirea premiului pe pagina de facebook a organizatorului https://www.facebook.com/nails.afi.star.shop .

Regulamentul concursului, numele castigatorilor precum si câştigul acordat va fi facut public in mod gratuit si prin afisare pe site-ul de concurs și/sau pagina de facebook https://www.facebook.com/nails.afi.star.shop

  VI. TAXE SI IMPOZITE 

Premiile cu o valoare bruta unitara mai mica de 600 de lei nu sunt impozabile.

 Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulamentse obliga sa respecte prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmand ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul de concurs.

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul de concurs si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care participantii completeaza datele personale (nume, prenume, adresa de livrare, telefon si adresa de e-mail) in comunicarile efectuate de catre acestia.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfarsitul concursului sau pe adresa de e-mail contact@afi-star-shop.ro

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila. 

(1) Dreptul de acces la date

Datele obtinute de la participantii la concurs nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele legate de acest concurs.  

Organizator,

SC AFI-STAR SHOP SRL